Игри

Мудрост

"Кога би сакале да бидеме само среќни, тоа лесно би го постигнале. Но, ние сакаме да бидеме посреќни од другите, а тоа е секогаш потешко затоа што сметаме дека се посреќни отколку што се"

Монтескје

Виц

Глума

Трпе вчера пак не дојде на школо, зошто?
- Баба ми е болна наставничке.
- Секогаш кога ти не доаѓаш, твојата баба е болна. Не ти верувам.
- Знам наставничке, и ние мислиме дека баба ми глуми.